post

Śniardwy podsumowały swoją działalność w roku 2017

W poniedziałek 12 marca odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków, na którym dokonano podsumowania działalności stowarzyszenia w 2017 roku. Oprócz działaczy orzyskiego klubu w spotkaniu udział wzięli także burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski i wicestarosta piski Marek Wysocki.

Uczestnicy spotkania uwagę zwrócili na rosnącą liczbę młodych zawodników, których w ubiegłym roku była blisko setka.  Jednak największe zainteresowanie wzbudziło sprawozdanie finansowe, w którym Zarząd wykazał ponad 15-tysięczne oszczędności pomiędzy dochodami, a wydatkami w 2017 roku.

Zarząd Śniardw podziękował także osobom, które w minionym roku szczególnie wspierały działalność zielono-niebieskich. Wśród wyróżnionych osób znaleźli się:

Zbigniew Włodkowski – burmistrz Orzysza
Marek Wysocki – Wicestarosta Piski
Krzysztof Grądzki
Elżbieta Mroczkowska – Piekarnia Mroczkowski
Anna i Andrzej Rogińscy
Iwona Borzymowska
Mateusz Zyzik
Bogdan Markiewicz
Adam Zaremba – TV Orzysz
Jerzy Lubiecki
Andrzej Mastalerz
Katarzyna i Andrzej Nowak
Zbigniew Jasiński
Edward Majewski
Adam Liszewski
Arkadiusz Gietek – Przewozy Pasażerskie
Adam Borchet
Zbigniew Wandachowicz