post

Śniardwy otrzymały dotację z miasta

– Przyznaną dotację odbieramy jako aprobatę dla prowadzonej przez nas działalności i jednocześnie dodatkową motywację do jeszcze większej pracy – tak o dofinansowaniu w kwocie 70 tyś. zł z budżetu gminy Orzysz mówi prezes Śniardw Adam Sztachański.

Na kilka dni przed początkiem nowego roku Śniardwy mają ogromne powody do zadowolenia i jednocześnie nieco mniej zmartwień o swój finansowy byt w 2018 roku. Zgodnie z podpisanym dziś zarządzeniem burmistrz Orzysza postanowił dofinansować Śniardwy kwotą 70 tyś. zł. w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu na rok 2018. Jest to najwyższa jednorazowa pomoc, jaką zielono-niebiescy otrzymali z orzyskiego samorządu.

– Jest to dla nas znacząca pomoc, bo umożliwia spokojne funkcjonowanie wszystkich obecnie prowadzonych przez Śniardwy drużyn. A jest ich niemało, bo aż siedem, w pięciu kategoriach wiekowych. – mówi prezes Śniardw, Adam Sztachański. – Dodatkowo w tym roku postawiliśmy sobie za cel zakup dresów i kompletów meczowych dla wszystkich drużyn młodzieżowych. Dzięki pomocy z gminy, będzie nam to zdecydowanie łatwiej zrealizować. – dodaje.

Otrzymane dofinansowanie, oprócz wspomnianego zakupu sprzętu sportowego, zostanie przeznaczone na wydatki związane z udziałem drużyn w rozgrywkach ligowych. Są to głównie koszty transportu na mecze, obsługi sędziowskiej, opłaty licencyjne do Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej i wynagrodzenia trenerów.

Warto dodać, że na realizację zadania Śniardwy przeznaczą blisko 20 tyś. zł. z własnego budżetu, co stanowi ponad 20% ogólnej wartości zadania. Uzyskana dotacja stanowić ma natomiast połowę przyszłorocznego budżetu Śniardw. Pozostałe środki będą pochodzić m.in. z innych konkursów grantowych, 1% podatku, od sponsorów oraz ze składek członkowskich.

– Przyznane dofinansowanie odbieramy jako aprobatę dla prowadzonej przez nas działalności, za co szczególnie dziękujemy burmistrzowi Orzysza – Zbigniewowi Włodkowskiemu oraz radnym, którzy w  budżecie na 2018 wygospodarowali 20 tyś. więcej dla sportowców. Co dla nas równie ważne, pieniądze dostaniemy już na początku roku, przez co nie będziemy zachodzić w głowę w jaki sposób przez kilka miesięcy zabezpieczyć niemałe wydatki. – mówi prezes zielono-niebieskich.

W konkursie na realizację zadań z zakresu sportu na 2018 do podziału było 120 tyś. zł. Oprócz Śniardw dofinansowanie uzyskali unihokeiści Jedynki Orzysz, którzy uzyskali pomoc w wysokości 46,5 tyś. zł. 2 tyś. otrzyma Stowarzyszenie Zawisza z Giżycka, zaś pół tysiąca mniej inne giżyckie stowarzyszenie – IKS Integracja-Conan.