Śniardwy mają nowe władze

Wybory nowych władz klubu oraz zatwierdzenie sprawozdań za 2016 rok były najważniejszymi punktami Walnego Zgromadzenia Członków Śniardw, które odbyło się 15 marca. W skład nowego Zarządu weszli Anna Rogińska, Adam Sztachański, Kamil Radzikowski, Filip Tomaszewski i Krzysztof Księżyk. Zmianie uległ także skład Komisji Rewizyjnej. Członkami organu kontrolującego pracę Zarządu zostali Adam Zaremba, Wojciech Olszewski i Robert Maniurski. Wybory nowych władz były spowodowane złożeniem dymisji przez poprzednie władze Śniardw.

Najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu dowiemy się kto zostanie prezesem Śniardw. Poszczególne funkcje zostaną rozdzielone podczas pierwszego posiedzenia Zarządu.

Przed nowymi włodarzami Śniardw stoi wiele wyzwań. Najważniejszym wydaje się być poprawa sytuacji finansowej klubu.