post

Prawie 8 tysięcy z 1% podatku

Kwota prawie 8 tysięcy złotych zasili w tym roku konto Śniardwy w ramach zbiórki 1% podatku. 7668 zł to rekordowa suma z dotychczasowych akcji, jednocześnie jeden z wyższych wyników spośród klubów zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskim Związku Piłki Nożnej, za pośrednictwem którego zbiórka była prowadzona. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią cała kwota przekazana zostanie na zakup sprzętu treningowego oraz wynagrodzenia kadry trenerskiej pracującej z młodzieżą.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy zdecydowali się wesprzeć Śniardwy. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Elżbiety Mroczkowskiej – Piekarnia Mroczkowski, naszego Sponsora Głównego, która od lat pomaga w ten sposób zielono-niebieskim.

Dziękujemy i prosimy o wsparcie także w przyszłym roku!